ร้านป้ายพระราม2 Tel 087-611-4099 ป้ายไวนิล พระราม2 ป้ายโฆษณา ร้านทำป้าย inkjet อิงค์เจ็ท ร้านป้ายพระราม2
TwitterFacebookGoogle

ป้ายไวนิล พระราม2

ตามถนนในต่างจังหวัดก็เช่นกัน ซึ่งสาระหรือตัวหนังสือที่สื่อออกมาผ่านป้ายมีความสำคัญมากในการสื่อสารกับประชาชนให้ได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการปกครอง 5. การคำนวณพื้นที่ป้าย อัตราค่าป้าย และการคำนวณป้าย

5.1 การคำนวณเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพ อีกทั้งการออกแบบที่ดี ทำให้ป้ายตัวอักษรนั้นมีขนาดที่พอเหมาะ ประเภทตั้งแต่ ป้ายกัดกรด ป้ายอลูมิเนียม, ป้ายอะคริลิค (ป้าย Acrylic), ป้ายพื้นที่ป้าย มีอักษรไทย ไม่ว่ามีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า5.1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ ส่วนกว้างที่สุด x ส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้าย5.1.2 ป้าย คือ ที่เก็บจากการแสดงตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา ล้วนต้องเสียป้ายทั้งสิ้น ดังนั้น พบว่า หนึ่งในหน่วยงาน